Постижения и успехи от реализацията на проект “Иновативен мост към бъдещето – за изграждане на предприемачески и дигитални умения”

Лого ПроХюмън и Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството

След месеци на успешно сътрудничество, проведени обучения, вдъхновяващи дискусии и индивидуални консултации, проектът “Иновативен мост към бъдещето – за изграждане на предприемачески и дигитални умения” е към своя край. Младежите, участвали в проектните дейности са заредени с нови умения, идеи и са готови да променят света около себе си.

 

Проектът имаше за цел да насърчи предприемачеството и да спомогне за развитието на ключови дигитални умения сред младежи на възраст до 29 г. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Столична община по програма “Европа 2023”, в партньорство с Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството.

 

Обученията, проведени в гр. София, бяха насочени към стимулиране на развитието на предприемачески и дигитални умения. Младежите имаха възможност да се запознаят със стратегии за професионално развитие, да развият предприемаческо мислене и култура и научиха повече за това как да изграждат, позиционират и популяризират успешно своите организации. Сред обучителите по предприемачество бяха преподаватели от УНСС, а по дигитален маркетинг – експерти с доказан опит и умения, които представиха богато теоретично и практическо съдържание. Младежите имаха възможност да приложат знанията си на практика, да развият свои визии и комуникационни стратегии и послания, да решават практически задачи и казуси, чиято цел бе да ги подготви за предизвикателствата на предприемачеството и пазара на труда.

 

Форумът “Иновативен мост към бъдещето” предостави възможност на четирима младежи да представят своите идеи пред експерти и успешни предприемачи. Събитието помогна на всички участници да обменят идеи и опит, да намерят вдъхновение за своите бъдещи проекти, да създадат нови контакти и възможности за бъдещо сътрудничество. Добавена стойност беше представянето и на още двама успешни млади предприемачи с опит от сферата на киберсигурността и екологосъобразното развитие. Те представиха своята кауза и съвременните предизвикателства в тези две сфери. Споделиха за своите успешни решения за подобряване на сигурността в организациите, защитата на фирмените и лични данни, както и за това как ефективно да се използват ресурсите, за да се намали разхищението на храна.

 

Четиримата младежи, представили идеите си по време на форума получиха индивидуални консултации, в това число информация как да направят оценка на реалистичността и осъществимостта на поставените цели, как да анализират необходимите ресурси и къде да търсят партньори и възможности за финансиране, както и информация за регистрация на стопанска дейност, в заисимост от конкретната идея и вид бизнес.

Проектът “Иновативен мост” не приключва тук. Той оставя след себе си младежи, заредени с нови умения, смели идеи и малко повече вдъхновение. Вярваме, че те са бъдещето на обществото и този проект им даде инструменти и вяра, че те могат да променят света около себе си към по-добро. В това се крие и същинския успех на проекта – да превърне знанието в действие и вдъхновение.

Лого Програма Европа и Столична община и тект за проекта