Проект за младежко предприемачество и насърчаване на кариерното развитие обхваща дейности в Северозападна България

Лого ММС и Прохюмън

Северозападната България ще бъде домакин на следващите обучения в рамките на проект “С нови знания и умения за дистанционна заетост”, изпълняван по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2023 г.,  с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта.

 

Дейностите са насочени към развитието на предприемаческата култура и уменията за кариерно и професионално развитие на младежи на възраст до 29 г. В рамките на инициативата, инициирана от фондация “Дигитален свят ПроХюмън”, през месец май се предвиждат обучения в следните места:

 

1/ гр. Брусарци,  СУ “Христо Ботев”, ул. „Иван Бобанов” №19 

Дата: 7 и 8 май 2024 г., начало: 09:30 ч.

 

2/ с. Медковец, СУ “Отец Паисий”, ул. „Георги Димитров“ № 25

Дата: 9 май 2024 г., начало: 14:00ч. 

10 май 2024 г., начало: 13:10 ч.

 

Участниците ще имат възможност да се потопят в интензивни сесии, използващи интерактивна методики, базирана на игрови, ситуационни и практически упражнения. Тези методи правят процеса на учене по-забавен и ефективен за всички участници. Младежите ще получат инструменти и информация, необходима за постигането на успех в работната среда и за придобиването на ключови предприемачески умения.

 

Дейностите в рамките на инициативата не само ще предоставят знания, но също така ще създадат възможности за контакти и обямяна на идеи и опит.

 

Всички младежи на възраст между 15 и 29 години са поканени да се присъединят към събитията. Участието е безплатно!

 

Вярваме, че тези събития ще играят важна роля в подпомагането на развитието на младежката общност в Северозападна България и в създаването на едно по-предприемчиво и дигитално грамотно общество.

 

За допълнителни въпроси или информация, младежите могат да се обърнат към: 

 

Фондация “Дигитален свят ПроХюмън”

https://pro-xuman.com/

София, България

Еmail: hello@pro-xuman.com

Tел. +359 895 727 564

Тел.+359 885 178 117

 
Информация за проекта и договора