„Иновативен мост към бъдещето – за изграждане на дигитални и предприемачески умения” – проект за подкрепа на младежите

Лого ПроХюмън и Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството

„Иновативен мост към бъдещето - за изграждане на дигитални и предприемачески умения” - проект за подкрепа на младежите

Всичко започва с визия. Визия за бъдеще, в което младежите разполагат с необходимите умения и знания, за да се справят успешно с предизвикателствата на динамичната среда. В този контекст, Фондация “Дигитален свят ПроХюмън”, в партньорство с Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството, изпълнява проект в град София, въвличащ целевата група във вълнуващия свят на предприемачеството и основите на дигиталния маркетинг. 

Цел

Основната цел на проекта е да развие предприемаческите и дигитални умения сред младежите и да им предостави възможност за професионална реализация. Екипът на проекта се стреми да насърчи иновативността, креативността и предприемаческия дух, като предостави необходимите знания и надгради компетенциите на младите хора за успешна реализация.

Основни дейности

Обучения за младежи

Провеждане на шест обучения през месец септември 2023 г., свързани с развитие на предприемачески и дигитални умения. Сред лекторите са привлечени утвърдени преподаватели по предприемачество от УНСС, гр. София. Във всяко обучение ще се включат минимум 20 младежи, като ще се осигури участие на поне 10% представители в неравностойно положение и/или с по-малко възможности. Вярваме, че тези младежи могат да бъдат още по-пълноценни в своето социално и професионално развитие посредством инструментите на дигиталния свят, който предоставя повече възможности за тях от когато и да било. Участниците ще получат сертификат, а най-добре представителите се на практическата част – и препоръки за работа.

Форум "Иновативен мост към бъдещето"

В първи панел на форума: представяне на предприемачески идеи от младежи, които ще получат индивидуални препоръки за реализацията им от представители на граждански организации, национални институции и обучителни организации. Вторият панел е дискусия с участие на експерти, свързани с образователните политики и въпросите по заетост, за споделяне на идеи и разширяване на капацитета им за работа с младежката аудитория. Фокусът ще бъде върху устойчивите дигитални модели и трансформацията на гражданските организации. Целта е създаване на устойчива общност за сътрудничество и подкрепа в посока на дигитализацията.

Менторска подкрепа и индивидуални планове за успех

Трима младежи с предприемачески идеи ще получат ценни консултации и информация, които ще повишат тяхната мотивация и увереност в собствените възможности.

Голям финал с пресконференция

Октомври 2023 г. ще бъде месецът, в който проектът, инициативите и постиженията ще бъдат споделени с голямо вълнение и надежда за осигуряване на устойчивост и продължение в бъдеще.

Проектът се финансира от Столична община по Програма Европа 2023, приоритетна област 3, и се явява важна инициатива за развитието на предприемаческите и дигитални умения сред младежите. Чрез провеждане на обучения, консултации, форум и маркетингови дейности, проектът има за цел да подкрепи младежите по пътя на тяхното професионално развитие. Сред очакваните ефекти са подобрени умения, повишена увереност и активно участие на младежите в обществото и икономиката. Фондация “Дигитален свят ПроХюмън” и нейният партньор – Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството, са горди да бъдат част от тази инициатива, която подкрепя развитието на младежите и обществото като цяло.

Лого Програма Европа и Столична община и тект за проекта