Изграждане на умения за бъдещето – успехът на младежите от проведените обучения и форум

Лого ПроХюмън и Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството

Съвременните младежи са изправени пред предизвикателства, свързани със сложните икономически и технологични условия, но много от тях се отказват да бъдат жертви на обстоятелствата и вместо това избират да създават своя собствена пътека към успеха. Инициативата на фондация “Дигитален свят ПроХюмън”, която се реализира в партньорство с Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството и с финансовата подкрепа на Столична община по Програма Европа 2023 г., осигурява платформа на младежите, за да разгърнат своя талант и вдъхновение. Подобни програми не само предоставят знания и умения, но и стимулират младежите да следват мечтите си към успеха. Проведените обучения и форум са ключова част от тази инициатива. 

Подготовка за успех

Младежите получиха възможност да се запознаят с основите на предприемачеството, да развият критично мислене и аналитични умения, необходими за успешната реализация на собствените им идеи и проекти. В същото време, обученията в областта на дигиталния маркетинг им предоставиха практически инструменти за управление на социални мрежи, създаване на качествено съдържание, имейл кампании и привличане на аудитория. С този практически опит те придобиха увереност и готовност да се изправят пред предизвикателствата на дигиталния свят и предприемачеството.

Стъпка към реализиране на идеите

Още по време на обученията младежите използваха новите знания и умения, за да усъвършенстват своите собствени бизнес проекти, съчетавайки  креативност и иновация с технически умения, за да създават продукти и/или услуги, които отговарят на нуждите на потребителите.

Не липсваше разнообразие от предприемачески идеи в различни фази на развитие – от концепция до такива, които вече са стартирали своята реализация.

Форум "Иновативен Мост към Бъдещето"

Четирима от младежите, участвали в обученията, представиха своите идеи по време на форум “Иновативен мост към бъдещето”. Там те получиха ценни съвети, идеи и препоръки от експерти от различни сфери. Форумът създаде възможност за обмен на знания и опит и насърчи сътрудничеството между младежите и по-опитните професионалисти.

Сертификати и индивидуални консултации

Участниците в обученията бяха удостоени със сертификати.  Младежите, представили идеите си по време на форума “Иновативен мост към бъдещето”, допълнително получиха  и препоръки, както и възможност за индивидуални консултации.

Младежите, които участваха в инициативата, създават свои собствени “иновативни мостове” към успеха. Тези мостове са техните умения, знания и предприемачески дух, които ги водят през предизвикателствата и им отварят врати за нови възможности. Вярваме, че те имат потенциала да бъдат успешни  предприемачи, създатели и лидери, готови да променят света около тях и да вдъхновяват другите. 

Фондация “Дигитален свят ПроХюмън” и нейният партньор Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството им желаят успех!

Лого Програма Европа и Столична община и тект за проекта