Предстоящи събития през месец юни

Лого ММС и Прохюмън

През месец юни, фондация “Дигитален свят ПроХюмън” провежда индивидуални консултации, насочени към развитието на уменията на младите хора. Тези консултации играят ключова роля в подготовката на учениците за бъдещите им професионални предизвикателства и личностно развитие. 

Консултациите като инструмент за личностно и професионално развитие

Консултациите предоставят не само теоретични знания, но и полезни ресурси и инструменти на младежите в конкретните области на интерес. Услугата включва различни аспекти на личностното и професионално развитие, като например:

  • Идентифициране на лични силни и слаби страни. Чрез индивидуални онлайн сесии, учениците успяват да разберат по-добре своите силни и слаби страни, което им помага да изберат подходяща професионална насока.
  • Развитие на различни умения. Консултациите стимулират развитието на умения за ефективна комуникация и инициативност, които са изключително важни в съвременния професионален свят.
  • Кариера и професионално развитие. Учениците получават ценни съвети за това как да изберат правилна кариера, как да развият своите идеи и да ги превърнат в реалност,  как да изградят успешна професионална мрежа от контакти и други.
Положителна обратна връзка от учениците

Реакцията на участниците в проведените менторски срещи и консултациите е изключително положителна. Ето какво споделят някои от тях:

  • “Много съм доволна от подхода, амбициите и начина на провеждане на обучението. Всичко, което разбрахме би ми помогнало в един или друг момент от живота.”
  • “Много съм впечатлена. Препоръчвам да организирате повече такива обучения онлайн, за да мога да присъствам и да се уча от вас.”
  • “Супер е да учиш докато се забавляваш. Благодаря на Илиян – най- готиния учител.”
  • “г-н Бойчев е най-добрият обучител, адмирации за вашата отдаденост към работата!
  • “Впечатленията ми са, че лекторите са много добри държат се много професионално и са страхотни”
Заключение

Индивидуалните консултации играят важна роля в подготовката на младежите за бъдещите им професионални и лични предизвикателства. Те предоставят на учениците необходимите инструменти и увереност, за да се справят успешно с предстоящите задачи и да постигнат своите цели. Положителната обратна връзка от учениците е доказателство за значимостта и ефективността на проектните дейности, които несъмнено ще продължат да бъдат важна част от развитието на младежите.

Информация за проекта и договора