Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта

Предстоящи обучения и менторски сесии през месец април – за развитие на дигитални умения и младежко предприемачество в Южна България

Нови възможности за личностно и професионално развитие продължават да се разгръщат пред младежите в Южна България. Със задълбочаващото се партньорство между фондация “Дигитален свят ПроХюмън” и местните общности, предстоящите обучения и менторски сесии се превръщат в ключов елемент от стратегията за създаване на едно по предприемчиво и дигитално грамотно общество. На 22-ри и 23-ти април, …

Предстоящи обучения и менторски сесии през месец април – за развитие на дигитални умения и младежко предприемачество в Южна България Read More »

Менторството като основен елемент в проект “С нови знания и умения за дистанционна заетост”

Менторството е важна част от успешното изпълнение на проекти, насочени към развитието на уменията на младежите. В рамките на проект “С нови знания и умения за дистанционна заетост”, финансиран от Министерството на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности, то играе ключова роля. Значението на менторството Менторството е съществен механизъм за …

Менторството като основен елемент в проект “С нови знания и умения за дистанционна заетост” Read More »

Стъпка към успеха с Новия Проект „С нови знания и умения за дистанционна заетост” 

България е една от най-изостаналите държави в Европейския съюз по отношение на развитието на цифрово общество и цифрова икономика. Недостигът на предприемаческа култура и ниското ниво на дигитални умения в страната са фактори, които затрудняват развитието на младежката общност и икономиката като цяло. Според Годишния доклад за младежта, България няма високи нива на предприемаческа култура, …

Стъпка към успеха с Новия Проект „С нови знания и умения за дистанционна заетост”  Read More »